สายเที่ยว » ที่เที่ยว » 12 ที่เที่ยวลำพูน 2567 ที่เที่ยวเปิดใหม่ ป่าซาง ลี้ กิน เที่ยว คาเฟ่ มีครบ

12 ที่เที่ยวลำพูน 2567 ที่เที่ยวเปิดใหม่ ป่าซาง ลี้ กิน เที่ยว คาเฟ่ มีครบ


ที่เที่ยวลำพูน ใน 1 วัน กิน เที่ยว คาเฟ่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ลำพูน จังหวัดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจ และแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ทั้งในเมืองลำพูน ป่าซาง และอำเภอลี้ ไม่ว่าจะเป็น ที่เที่ยวธรรมชาติ วัดวาอาราม โบราณสถาน เที่ยวลำพูนกลางคืน รวมถึงร้านอาหารคาเฟ่ ก็มีให้เช็คอินกันเพียบ วันนี้สายเที่ยวรวบรวมมาให้แล้ว กับ 12 ที่เที่ยวลำพูน เที่ยวลำพูน 1 วัน ที่กิน ที่เที่ยว คาเฟ่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์จะมีที่ไหนบ้างไปดูกันค่ะ

รีวิว ที่เที่ยวลำพูน อัปเดตล่าสุด 2023


1. วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

ที่เที่ยวลำพูน วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร เป็นวัดที่มีความสำคัญที่อยู่คู่เมืองลำพูนมาอย่างยาวนาน ไฮไลท์สำคัญของวัด คือ พระธาตุหริภุญชัย พระธาตุศักดิ์สิทธิ์และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวลำพูน และยังเป็นพระธาตุประจำปีของคนเกิดปีระกาอีกด้วย ใครมาเยือนลำพูนและจะต้องไม่พลาด

ที่อยู่ : ถนนชัยมงคล (ใจกลางเมืองลำพูน) ต.ในเมือง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 07.00 - 18.00 น.

เบอร์โทร : 053-563-612

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร จังหวัดลำพูน


2. วัดจามเทวี

วัดจามเทวี หรือที่ชาวบ้านเรีกว่าววัดกู่กุด เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสําคัญทั้งทางด้านประวัติศาสตร์และโบราณคดี ตั้งอยู่บนถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ตามหลักฐานที่พบจากศิลาจารึกได้กล่าวไว้ว่า เมื่อปี พ.ศ. 1298 พระเจ้ามหันตยศ และพระเจ้าอนันตยศ พระราชโอรสของพระนางจามเทวีทรงโปรดให้สร้างวัดนี้ขึ้นเพื่อถวายพระเพลิงแล้วโปรดให้สร้างเจดีย์เหลี่ยมมียอดหุ้มด้วยทอง เรียกชื่อว่า สุวรรณจังโกฏิ หรือพระเจดีย์จามเทวี เป็นเจดีย์สี่เหลี่ยมแบบ พุทธคยาในประเทศอินเดีย ภายในพระเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวี ปฐมกษัตริย์ แห่งนครหริภุญชัย ต่อมาจะเป็นสมัยใดไม่ทราบแน่ชัดยอดพระเจดีย์ได้หักหายไป ชาวบ้านจึงเรียก พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏิ องค์นี้ว่า เจดีย์กู่กุด

ที่อยู่ : ถนนจามเทวี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จ.ลำพูน

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 08.00 - 17.00 น.

เบอร์โทร :

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : -


3. อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่ครอบคลุม 3 จังหวัดได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน และจังหวัดตาก อุดมไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า มีทิวเขาทอดยาวเหยียดสลับซับซ้อน ลำห้วยน้อยใหญ่หลายสิบสาขาไหลผ่าน เช่น ลำห้วยแม่หาด ลำห้วยแม่ก้อ เป็นต้น มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่ง อาทิน้ำตกก้อหลวง น้ำตกสวยเกิดจากลำห้วยแม่ก้อซึ่งไหลผ่านเทือกเขาหินปูนลดหลั่นลงมา 7 ชั้น ลงสู่แอ่งน้ำสีเขียวมรกตขนาดใหญ่, แก่งก้อ ,ทุ่งกิ๊ก และมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติและดูนกอีกด้วย

ที่อยู่ : ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 08.00 - 16.00 น.

เบอร์โทร : 052-030-380

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : อุทยานแห่งชาติแม่ปิง - Mae Ping National Park


4. วัดพระพุทธบาทตากผ้า

วัดพระพุทธบาทตากผ้า ปูชนียสถานสำคัญของจังหวัดลำพูน เป็นที่ประดิษฐาน รอยพระพุทธบาท และ รอยตากผ้าจีวร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลำพูนมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล ปัจจุบันเป็นที่เคารพศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วไปที่นิยมเดินทางขึ้นไปทำบุญกราบไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่อความเป็นสิริมงคล ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระปริยัติธรรมอีกด้วย

ที่อยู่ : 279 หมู่ 6 บ้านพระบาท ตำบลมะกอก อำเภอป่าซาง จ.ลำพูน

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน

เบอร์โทร : 053-005-200

เว็บไซต์ : www.phrabat.com

เฟซบุ๊ก : วัดพระพุทธบาทตากผ้า


5. วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ที่เที่ยวลำพูน วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม วัดใหญ่ที่สุดในอำเภอลี้และยังเป็นวัดประจำหมู่บ้านของชาวปาเกอะญออีกด้วย มีอนุสาวรีย์พระครูบาชัยวงศาอยู่บริเวณทางเข้าวัด ภายในวัดมีความสวยงามด้วยเอกลักษณ์แบบล้านนา ทำจากศิลาแลงที่ขุดได้จากบ่อศิลาแลง ส่วนด้านหลังของวัดมีวิหารพระเมืองแก้ว เป็นสถานที่บรรจุสรีระทิพย์ของหลวงปู่ครูบาชัยวงศาพัฒนา

ที่อยู่ : หมู่ที่ 8 ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน

เบอร์โทร : 093 194 8577

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : เจดีย์ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม อ.ลี้ จ.ลำพูน


6. อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อยู่ห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยู่บนเส้นทางไฮเวย์ลำพูน-เชียงใหม่ ริมทางหลวง และถือเสมือนเป็นประตูเมืองของจังหวัดลำพูน ผู้ที่สัญจรไป-มา จะเห็นอนุสาวรีย์ พระรูปครูบาศรีวิชัยนั่งสมาธิ เด่นอยู่บนเนินยอดดอยวัดพระธาตุดอยติ อันนับได้ว่าเป็นพระรูปครูบาศรีวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ที่อยู่ : สามแยกดอยติ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน

เบอร์โทร : 053 248 604 , 053 248 607, 053 302 500

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : -


7. วัดพระยืน

วัดพระยืน วัดเก่าแก่ของลำพูน แต่เดิมชื่อว่า วัดพฤทธมหาสถาน มีโบราณสถานที่สำคัญ คือ พระเจดีย์พระยืน เป็นศิลปกรรมพม่า ทรงมณฑป เครื่องบนประกอบด้วยเจดีย์ห้ายอด โดยมีเจดีย์ทรงระฆังและเจดีย์ทรงกลมขนาดเล็กเป็นประธาน คล้ายกับอานันทเจดีย์ที่เมืองพุกาม และพระเจดีย์วัดป่าสัก จังหวัดเชียงราย เป็นเจดีย์ที่มีความสวยงามมาก

ที่อยู่ : 1 บ้านพระยืน หมู่ 1 ตำบลเวียงยอง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน

เบอร์โทร : 053-530-755 , 097-919-2514

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : วัดพระยืน จังหวัดลำพูน


8. สะพานขาวทาชมภู

ที่เที่ยวลำพูน สะพานขาวทาชมภู สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 2463 มีรูปทรงเป็นทรงโค้งทาสีขาวในแบบสถาปัตยกรรมตะวันตก เป็นสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีความสวยงาม และแปลกตา ปัจจุบัน กลายเป็นสถานที่ถ่ายรูปสำหรับนักท่องเที่ยว และถือได้ว่าเป็นจุดเช็กอินหลักของจังหวัดลำพูนเลยก็ว่าได้ อีกทั้งทุกวันที่ 14 กุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงานที่คู่รักจะมาจดทะเบียนสมรถ ณ สะพานขาวทาชมภูแห่งนี้

ที่อยู่ : ตำบล ทาปลาดุก อำเภอแม่ทา ลำพูน 51140

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน

เบอร์โทร : -

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : -


9. อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี ตั้ออยู่บริเวณด้านหลังตลาดหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดลำพูนประมาณ 1 กิโลเมตร สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย มีความสามารถและกล้าหาญ เป็นนักรบที่มีคุณธรรม ได้นำพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถวนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ที่อยู่ : 175/22 ถนน รอบเมืองใน ตำบล ในเมือง อำเภอเมืองลำพูน ลำพูน 51000

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวันตลอดเวลา

เบอร์โทร : -

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : -


10. เทมเปิ้ล เฮ้าส์ (Temple House)

ที่เที่ยวลำพูน Temple House คาเฟ่ลำพูน ตั้งอยู่ใกล้วัดพระธาตุหริภุญชัย เป็นร้าน 2 ชั้น ตกแต่งโมเดิร์นในบรรยากาศแบบสบายๆ ด้านล่างเป็นบาร์สำหรับสั่งอาหาร ส่วนชั้น 2 จัดแสดงผลงานศิลปะที่หมุนเวียนมาให้ชมกันตลอด มุมพักผ่อนของร้านมีให้เลือกหลากหลาย ส่วนเมนูมีบริการทั้งอาหาร เครื่องดื่ม และของหวาน ไหว้พระเสร็จแล้วแวะมาชิลล์กันต่อได้เลย

ที่อยู่ : 102 ถ.อินทยงยศ (ตรงข้ามวัดพระธาตุหริภุญชัย) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 07.00 – 19.00 น. (หยุดทุกวันอังคาร)

เบอร์โทร : 065 056 9839

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : Temple House Lamphun


11. hhom Cafe

ที่เที่ยวลำพูน hhom Cafe คาเฟ่น่านั่งบรรยากาศดี ตกแต่งแบบมินิมอลเรียบง่ายแต่แฝงไว้ด้วยบรรยากาศแบบล้านนา มีมุมพักผ่อนหลายมุมทั้งโซน Indoor และ โซน outdioor มีมุมพักผ่อนในสวน ให้นั่งรับลมธรรมชาติสุดชิลล์ สำหรับเมนูของทางร้านมีทั้งเครื่องดื่ม และขนมหลากหลายเมนู รสชาติอร่อย วัตถุดิบคุณภาพ ห้ามพลาดมาเช็คอินเลยค่ะ

ที่อยู่ : ถ.รอบเมืองใน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 8.00-17.00 น. (หยุดทุกวันจันทร์)

เบอร์โทร : 090 320 5788

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : hhom Cafe


12. แบล็คสมิธ (Blacksmith)

ที่เที่ยวลำพูน Blacksmith ร้านกาแฟน่านั่งที่อยู่ไม่ไกลจากวัดพระธาตุ ระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตรเท่านั้น บรรยากาศของร้านชิลล์สบาย ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้หลากหลายชนิด มีสวน และมีมุมพักผ่อนให้เลือกนั่งหลากหลายมุม สำหรับเมนูของร้านจะเด่นในเรื่องของบราวนี่ ที่นำมาครีเอทเป็นหลากหลายเมนูให้ลิ้มลอง ไม่ว่าจะเป็น บราวนี่มัทฉะ ไวท์ช็อคโกแลตบราวนี่ และเครื่องดื่ม รสชาติกลมกล่อมสำหรับทานคู่กัน

ที่อยู่ : ซ.สนามกีฬา 7 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน

เวลาเปิด - ปิด : ทุกวัน 10.00 – 18.00 น. (หยุดทุกวันพุธ)

เบอร์โทร : 080 077 0722

เว็บไซต์ : -

เฟซบุ๊ก : Blacksmith

ถึงแม้ว่าลำพูนจะเป็นจังหวัดเล็กๆ แต่มีสถานที่สวยๆ ให้เราได้เช็คอินอยู่มากมาย ไม่ว่าจะเป็นที่เที่ยว ที่กิน เรียกได้ว่าตอบโจทย์ได้ทุกไลฟ์สไตล์เลยจริงๆ เอาเป็นว่าใครกำลังสนใจอยากลองมาสัมผัสเมืองสงบๆ แห่งนี้ ก็อย่าพลาดที่แวะมาเช็คอินกับ 12 ที่เที่ยวลำพูน ที่เรานำมากฝากกันค่ะ