สายเที่ยว » ประกันการเดินทาง » ประกันการเดินทาง TA ปันสุข เมืองไทยประกันภัย จ่ายหลักสิบคุ้มครองหลักแสน

ประกันการเดินทาง TA ปันสุข เมืองไทยประกันภัย จ่ายหลักสิบคุ้มครองหลักแสน


ประกันการเดินทาง TA ปันสุข

ประกันการเดินทาง TA ปันสุข ประกันการเดินทางในประเทศ เมืองไทยประกันภัย ซื้อแล้วคุ้ม คุ้มครองตลอดทั้งทริป เพราะการไปเที่ยวแต่ละครั้งมักเกิดเรื่องไม่คาดฝันได้เสมอ การวางแพลนเที่ยวให้ดี และการซื้อประกันเดินทางเลยเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆ วันนี้ สายเที่ยว เลยมีประกันท่องเที่ยวสุดคุ้มจาก เมืองไทยประกันภัย มาแนะนำ เป็นประกันเดินทางที่ครอบคลุมตลอดทั้งทริป มีแผนให้เลือกทั้งแบบรายเดี่ยวและรายกลุ่ม ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นแค่หลักสิบ รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย


ประกันการเดินทาง TA ปันสุข เมืองไทยประกันภัย ดีไหม

เป็นประกันท่องเที่ยวในประเทศจากเมืองไทยประกันภัย เป็นประกันที่มีทั้งเลือกทั้งแบบรายเดี่ยว และรายกลุ่มตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ค่าเบี้ยประกันยังเริ่มต้นเพียง 48 บาท สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยได้ตั้งแต่ 1 - 14 วัน คุ้มครองแบบครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งครอบคลุมทั้งการเดินทางด้วยรถส่วนตัว รถสาธารณะ รถไฟ เครื่องบินและอื่น ๆ


TA ปันสุข แผนรายเดี่ยว

ความคุ้มครอง

- การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า) สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย) ระหว่างการเดินทาง

- การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า) สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์

- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

- การยกเลิกการเดินทาง

- การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว

- ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

- ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง

ราคาเบี้ยประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

- ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุ 1- 85 ปี ใช้ปีเกิดเทียบกับวันที่ตกลงทำประกันภัย

- ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น

- รับประกันภัยเฉพาะคนไทยที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

- ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต


TA ปันสุข แผนรายกลุ่ม

ความคุ้มครอง

- การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า) สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงเนื่องจากอุบัติเหตุ (รวมการถูกฆาตกรรม / ทำร้ายร่างกาย) ระหว่างการเดินทาง

- การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะ (มือ เท้า) สายตา และทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากการขับขี่/โดยสารรถจักรยานยนต์

- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ

- การยกเลิกการเดินทาง

- การสูญเสีย เสียหาย หรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทางและทรัพย์สินส่วนตัว

- ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

- ค่าใช้จ่ายในการลดจำนวนวันเดินทาง

ราคาเบี้ยประกัน

เงื่อนไขการรับประกัน

- ผู้เอาประกันภัย ต้องมีอายุ 1- 85 ปี ใช้ปีเกิดเทียบกับวันที่ตกลงทำประกันภัย

- ในช่วงเวลาเดินทางเดียวกัน ผู้เอาประกันภัย 1 คน สามารถทำประกันได้คนละ 1 ฉบับเท่านั้น

- รับประกันภัยเฉพาะคนไทยที่เดินทางภายในประเทศไทยเท่านั้น

- ต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ ไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งพิการ ทุพพลภาพ ไม่มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรคร้ายแรง หรือได้รับบาดเจ็บ และไม่เป็นผู้วิกลจริต

- รับประกันภัยสำหรับกลุ่มที่มีผู้เดินทางร่วมกันตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป

รายละเอียเพิ่มเติม :

TA ปันสุข แผนรายเดี่ยว : muangthaiinsurance.com

TA ปันสุข แผนรายกลุ่ม : muangthaiinsurance.com

ใครมีแพลนเที่ยวในประเทศ ลองศึกษากันดูนะคะ ทำแล้วคุ้มแน่นอน คุ้มครองตลอดทั้งทริป ให้คุณเที่ยวได้แบบสบายใจ