สายเที่ยว » ประกันการเดินทาง » ประกันเดินทางในประเทศ Tune Protect รายวัน ซื้อง่ายที่ 7-11

ประกันเดินทางในประเทศ Tune Protect รายวัน ซื้อง่ายที่ 7-11


ประกันเดินทางในประเทศ

ประกันเดินทางในประเทศ Tune Protect ประกันท่องเที่ยวในประเทศ ประกันภัยเดินทาง นอกจากเรื่องกินจะเป็นเรื่องใหญ่แล้ว เรื่องไปเที่ยวก็ใหญ่ไม่แพ้กันค่ะ วันหยุดวนกลับมาเมื่อไหร่ ใจเต้นแรงทุกครั้ง พร้อมแพ๊คกระเป๋าแล้วไปโลดแล่นอยู่ต่างจังหวัด แต่ไม่ว่าใจจะอยากไปเที่ยวมากแค่ไหน ก็ต้องไม่ลืมความปลอดภัย การทำประกันเดินทางเลยเป็นสิ่งที่สายเที่ยวอย่างเราๆ ไม่พลาด วันนี้ สายเที่ยว เลยมีประกันเดินทางจาก Tune Protect มาฝาก เป็นประกันเดินทางที่ตอบโจทย์คนชอบเที่ยวมากๆ ให้การคุ้มครองแบบครอบคลุม และราคาเบี้ยประกันไม่แพงมาก รายละเอียดจะมีอะไรบ้าง ตามไปดูกันเลย


ประกันเดินทางในประเทศ Tune Protect ดีไหม

เป็นประกันภัยเดินทางจาก Tune Protect ทูน ประกันภัย ที่จะช่วยให้คุณเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปลอดภัย ให้ความคุ้มครองยาวตลอดทริป วงเงินชดเชยสูงถึง 3,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลสูงถึง 3 แสนบาท และการเคลื่อนย้ายเพื่อรักษาฉุกเฉิน 3 ล้านบาท อีกทั้งคุ้มครองกรณีทรัพย์สินสูญหาย ความล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง หรือถูกยกเลิกการเดินทาง ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 99 บาท


ประกันเดินทางในประเทศ Tune Protect ความคุ้มครอง

- การสูญเสียชีวิตหรืออวัยวะเนื่องจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 3,000,000 บาท

- ความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว คุ้มครองสูงสุด 15,000 บาท

- การล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง ชดเชยทุกๆ 6 ชั่วโมงที่กระเป๋าเดินทางมาถึงล่าช้าสูงสุดรวมกว่า 6,000 บาท

- การล่าช้าของเที่ยวบินแอร์เอเชีย ชดเชยทุกๆ 6 ชั่วโมงที่เที่ยวบินล่าช้า หรือถูกเลื่อนออกไป สูงสุดรวมกว่า 10,000 บาท

- การพลาดการต่อเที่ยวบิน ชดเชยทุกๆ 6 ชั่วโมงที่พลาดเที่ยวบิน สูงสุดรวมกว่า 6,000 บาท

- ความคุ้มครองสำหรับทารกในกรณีที่เสียชีวิตหรือสูญเสียอวัยวะ อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุ คุ้มครองสูงสุด 300,00 บาท


ประกันเดินทางในประเทศ Tune Protect เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครอง

1. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 2 - 75 ปี

2. สำหรับแผนครอบครัว (คุ้มครองผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส และบุตรที่ร่วมเดินทาง ให้ความคุ้มครองบุตร สูงสุด 2 ท่าน (อายุ 2-21 ปี) ทั้งนี้ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองเท่ากัน

3. ผู้เอาประกันภัยยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาลทุกชนิด เช่น โรงพยาบาล คลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการเรียกร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัย

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายตามที่ บริษัท กำหนด


ประกันเดินทางในประเทศ Tune Protect แผนความคุ้มครอง


ประกันเดินทางในประเทศ Tune Protect เบี้ยประกัน


เงื่อนไขและรายละเอียดความคุ้มครอง

1. สงวนสิทธิ์รับประกันภัยโดยผู้เอาประกันภัยต้องมีอายุตั้งแต่ 2 - 75 ปี

2. สำหรับแผนครอบครัว (คุ้มครองผู้เอาประกันภัยและคู่สมรส และบุตรที่ร่วมเดินทาง ให้ความคุ้มครองบุตร สูงสุด 2 ท่าน (อายุ 2-21 ปี) ทั้งนี้ทุกคนจะได้รับความคุ้มครองเท่ากัน

3. ผู้เอาประกันภัยยินยอมและอนุญาตให้สถานพยาบาลทุกชนิด เช่น โรงพยาบาล คลินิก เจ้าหน้าที่ของบริษัทประกันภัยหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องเปิดเผยข้อมูลให้กับบริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อมีการเรียกร้องขอข้อมูลเกี่ยวกับผู้เอาประกันภัย

4. ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจัดจำหน่ายตามที่ บริษัท กำหนด

รายละเอียดเพิ่มเติม : tuneprotect.co.th

เป็นยังไงบ้างคะกับประกันภัยเดินทางในประเทศของ Tune Protect ที่เรานำมาฝาก ใครเที่ยวบ่อย เดินทางต่างจังหวัดบ่อย ซื้อไว้ได้เลย รับรองคุ้ม