สายเที่ยว » ประกันการเดินทาง » 7 ประกันเดินทางในประเทศ 2567 ที่ไหนดี เปรียบเทียบ ประกันท่องเที่ยวในประเทศ

7 ประกันเดินทางในประเทศ 2567 ที่ไหนดี เปรียบเทียบ ประกันท่องเที่ยวในประเทศ


ประกันท่องเที่ยวในประเทศ

ประกันเดินทางในประเทศ 2566 ประกันท่องเที่ยวในประเทศ ประกันภัยการเดินทาง ซื้อแล้วคุ้ม ช่วยดูแลตลอดทั้งทริป เที่ยวได้แบบสบายใจ มีวันหยุดมาเมื่อไหร่ แน่นอนคนอยู่ไม่ติดบ้านอย่างเราก็ต้องหาที่เที่ยวไปทั่ว ไปให้ครบทุกจังหวัดในประเทศไทย ซึ่งการไปเที่ยวแต่ละครั้้งต้องเตรียมอะไรหลายๆ อย่าง โดยเฉพาะประกันท่องเที่ยวในประเทศค่ะ เพราะไปเที่ยวแต่ละครั้ง เรื่องไม่คาดฝันเกิดขึ้นได้เสมอ ทั้งอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยต่างๆ ฉะนั้นมีไว้อุ่นใจกว่า วันนี้ สายเที่ยว เลยมีประกันท่องเที่ยวในประเทศมาแนะนำ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองตลอดทั้งทริป ให้สิทธิประโยชน์กับเราอย่างเต็มที่ เบี้ยประกันไม่แพงมาก จะมีที่ไหนน่าซื้อบ้าง ตามไปดูกันเลย


1. ประกันเดินทางในประเทศ TA ปันสุข - เมืองไทยประกันภัย

ประกันการเดินทางในประเทศ TA ปันสุข เป็นประกันท่องเที่ยวในประเทศจากเมืองไทยประกันภัย เป็นประกันที่เหมาะสำหรับเที่ยวแก้งเพื่อนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป ค่าเบี้ยประกันยังเริ่มต้นเพียง 48 บาท สามารถเลือกระยะเวลาเอาประกันภัยได้ตั้งแต่ 1 - 14 วัน คุ้มครองแบบครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สิน ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งครอบคลุมทั้งการเดินทางด้วยรถส่วนตัว รถสาธารณะ รถไฟ เครื่องบินและอื่น ๆ

ความคุ้มครอง

- ดูแลค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุในการเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุเล็กหรือใหญ่ คุ้มครองครบ

- คุ้มครองการสูญเสียชีวิต อวัยวะ และทุพพลภาพระหว่างเดินทาง ทั้งจากอุบัติเหตุและถูกฆาตกรรมและทำร้ายร่างกาย

- คุ้มครองทรัพย์สินและสัมภาระที่เสียหายหรือสูญหายต่อสัมภาระในการเดินทาง และทรัพย์สินส่วนตัว

- คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : mticonnect.com


2. เดินทางสบายใจทั่วไทย Superior Trip - ทิพยประกันภัย

ท่องเที่ยวทั่วไทยแบบสบายใจด้วยประกันท่องเที่ยวในประเทศ เดินทางสบายใจทั่วไทย Superior Trip จาก ทิพยประกันภัย เป็นประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทางในประเทศ ระยะเวลาคุ้มครอง 3 วัน ค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 161 บาท คุ้มครองสูงสุดถึง 700,000 บาท สามารถซื้อกรมธรรม์ได้ตั้งแต่ช่วงอายุ 1 - 70 ปี

ความคุ้มครอง

- การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตาหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เนื่องจากอุบัติเหตุ อ.บ.1 (รวมการถูกฆาตกรรมหรือทำร้ายร่างกาย)

- การรักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ (ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง)

- การเคลื่อนย้ายเพื่อการรักษาพยาบาลฉุกเฉิน และ การเคลื่อนย้ายกลับประเทศภูมิลำเนา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : https://www.dhipaya.co.th/th/product-detail-2-9-23.html


3. เที่ยวไทยสุขใจ แผน 5 - เทเวศประกันภัย

เที่ยวไทยสุขใจ แผน 5 เป็นประกันเดินทางในประเทศจาก เทเวศประกันภัย ที่น่าซื้อมากๆ สำหรับใครที่ที่เดินทางในประเทศบ่อยหรือใครที่เที่ยวบ่อย เบี้ยประกันคนละ 92 บาท ระยะในการคุ้มครอง 3 วัน ช่วงอายุที่ได้รับความคุ้มครอง 6 เดือน - 85 ปี คุ้มครองทั้งค่ารักษาพยาบาลหาเกิดอุบัติเหตุ การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง และอื่นๆ

ความคุ้มครอง

- การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง

- ค่ารักษาพยาบาล

- การเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง

- ค่าชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง

- ค่าชดเชยกระเป๋าเดินทางสูญหาย/เสียหาย

- การรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก

- การสูญเสียของทรัพย์สินภายในบ้าน ที่เกิดจากการโจรกรรม

- ค่ารักษาพยาบาล โรคอาหารเป็นพิษ, โรคลำไส้อักเสบเฉียบพลัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : เทเวศประกันภัย 


4. Domestic Travel Sanook Silver - ประกันภัยวิวัฒน์

ประกันเดินทางในประเทศ Domestic Travel Sanook Silver เป็นประกันท่องเที่ยวในประเทศจาก ประกันภัยวิวัฒน์ ที่ให้ความคุ้มครองกรณีเกิดอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางแบบครอบคลุม ไม่ว่าจะเป็นสัมภาระล่าช้า หรือความเสียหายของสัมภาระ การยกเลิกการเดินทาง หรือลดจำนวนวันเดินทาง คุ้มครองสูงสุดถึง 1 ล้านบาท เบี้ยประกันคนละ 112 บาท ช่วงอายุที่ได้รับความคุ้มครอง 0 - 75 ปี

ความคุ้มครอง

- การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาล 100,000 บาท

- การเลื่อนหรือบอกเลิกการเดินทาง

- ค่าชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง

- ค่าชดเชยกระเป๋าเดินทางสูญหาย/เสียหาย

- ค่าชดเชยการล่าช้าของกระเป๋าเดินทาง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : thaivivat.co.th


5. ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (มีค่ารักษาพยาบาล) แผน 7 - กรุงเทพประกันภัย

ต่อกันด้วยประกันเดินทางภายในประเทศจากกรุงเทพประกันภัย เป็นประกันภัยการเดินทางในประเทศ ระยะเวลาคุ้มครอง 3 วัน วงอายุที่ได้รับความคุ้มครอง 1 - 70 ปี เบี้ยประกันคนละ 209 บาท

ความคุ้มครอง

- การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 700,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาล 70,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : bangkokinsurance.com


6. ประกันเดินทางภายในประเทศ (Trip Easy Plus) - เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย

ประกันเดินทางภายในประเทศ หรือ Trip Easy Plus เป็นประกันเที่ยวในประเทศจาก เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย เป็นอีกหนึ่งประกันเดินทางที่น่าซื้อ เหมาะสำหรับผู้ที่จะต้องเดินทางไป ติดต่อธุรกิจ ระยะสั้นๆ ทำงาน ท่องเที่ยว สัมมนาต่าง เพื่อให้คุณท่องเที่ยวอย่างสบายใจตลอด 24 ชั่วโมง ครอบคลุมทุกความต้องการตลอดการเดินทางภายในประเทศ เบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 180 บาท คุ้มครองสูงสุด 2,000,000 บาทกรณีสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ ช่วงอายุที่ได้รับความคุ้มครองตั้งแต่ 1-80 ปีบริบูรณ์

ความคุ้มครอง

- คุ้มครองเที่ยวบินล่าช้าสูงสุด 18,000 บาท

- คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลอันเนื่องมาจากโรคอาหารเป็นพิษ หรือลำไส้อักเสบเฉียบพลันสูงสุด 30,000 บาท

- กระเป๋าล่าช้า ให้ความคุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท

- คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของกระเป๋าเดินทางและ/หรือทรัพย์สินส่วนตัวภายในประเป๋าเดินทาง และ/หรืออุปกรณ์กอล์ฟ สูงสุด 25,000 บาท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : msig-thai.com


7. เที่ยวทั่วไทย คุ้มครอง ตลอดทริป - ธนาคารกสิกรไทย

สำหรับประกันท่องเที่ยวในประเทศจากธนาคารกสิกร เป็นประกัน เที่ยวทั่วไทย คุ้มครอง ตลอดทริป เหมาะสำหรับท่องเที่ยวแบบระยะสั้น 1 - 7 วัน เบี้ยประกันคนละ 200 บาท และ 8 - 14 วัน 280 บาท สมัครได้ทันที ไม่ต้องตรวจสุขภาพ ให้ความคุ้มครองชีวิต ทรัพย์สิน และโปรแกรมการเดินทาง

ความคุ้มครอง

- คุ้มครองการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สูงสุด 100,000 บาท

- คุ้มครองการสูญเสีย เสียหายต่อสัมภาระ และทรัพย์สิน สูงสุด 10,000 บาท

- ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง 10,000 บาท

- การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทางโดยเครื่องบิน

- ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม : kasikornbank.com

เป็นยังไงบ้างคะกับประกันเดินทางในประเทศที่เรานำมาฝาก ใครมีแพลนเที่ยวต่างจังหวัด หรือจำเป็นต้องเดินทางบ่อยๆ ซื้อเก็บกันได้เลยจ้า