สายเที่ยว » ที่เที่ยว » เขาคิชฌกูฏ 2567 การเดินทางไปเขาคิชฌกูฏ ขั้นตอนการจอง อัปเดตล่าสุด

เขาคิชฌกูฏ 2567 การเดินทางไปเขาคิชฌกูฏ ขั้นตอนการจอง อัปเดตล่าสุด


เขาคิชฌกูฏ จันทรบุรี เริ่มต้นดี มีชัยไปกว่าครึ่ง วันนี้สายเที่ยวเราจะพาเพื่อนๆ เปิดทริปสายบุญ สักการะรอยพระพุทธบาท (พระบาทพลวง) กันกับประเพณีขึ้น เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 2566 นมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ซึ่งปีนี้เปิดระหว่างวันที่ 22 มกราคม - 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ใครสายบุญห้ามพลาด โดยจะมีการเตรียมตัว วิธีการเดินทางไปเขาคิชฌกูฏอย่างไรบ้าง พร้อมกับมีขั้นตอนจองคิวขึ้นเขาคิชฌกูฏแบบไหน เราได้อัปเดตมาฝากกันแล้ว ดังนี้

รีวิว การเดินทางไปเขาคิชฌกูฏ อัปเดตล่าสุด 2023


งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฎ พระบาทพลวง จันทบุรี 2566 เป็นเทศกาลงานบุญประจำปีของจังหวัดจันทบุรี เป็นประเพณีสำคัญ ที่มีพุทธศาลนิกชนและประชาชนทั่วทุกสารทิศเดินทางมาแสวงบุญกันอย่างท่วมท้น สำหรับเพื่อนๆคนไหนที่กำลังรอ เขาคิชฌกูฏจันทบุรี 2566 เปิดเมื่อไหร่ เราได้อัปเดตข้อมูลมาฝากแล้ว โดยงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) จันทบุรี 2566 เปิดให้นักท่องเที่ยว และประชาชนทั่วไป ขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ ได้ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม - 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งจะมี พิธีปิดป่า-เปิดงาน ในวันที่ 20 มกราคม 2566

วิธีการเดินทางไปเขาคิชฌกูฏ

การเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวใช้ถนนสุขุมวิท ขับไปจนถึงสี่แยกเขาไร่ยาเลี้ยวซ้ายตามทางหลวงหมายเลข 3249 ประมาณ 24 กิโลเมตร ใช้ทางขึ้น เขาพระบาทหลวง เมื่อถึงวัดพระบาทหลวง ต้องจอดรถไว้ลานจอดรถ จากนั้นใช่บริการรถขึ้นเขาพระบาท

สำหรับการเดินทางขึ้นไปถึงยอดเขา จะเดินทางได้ 2 วิธี เนื่องจากถนนมีทางลาดชันมากและเป็นดินลูกรังตลอดทาง ได้แก่ การเดินเท้าขึ้นไป ซึ่งจะใช้เวลาในการเดินทางราว 3-6 ชั่วโมง และการใช้บริการคิวรถขึ้นเขาพระบาทเขาพระบาทคิชฌกูฏ บริการคิวรถ 24 ชั่วโมง ใช้เวลานั่งรถประมาณ 15 นาที

การกำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว / ผู้แสวงบุญ

1. แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ใน 1 วัน ดังนี้ ช่วงเวลา 00.00-06.00 น. ช่วงเวลา 06.00-12.00 น. ช่วงเวลา 12.00-18.00 น. และช่วงเวลา 18.00-24.00 น.

2. ศูนย์ควบคุมจำนวนนักท่องเที่ยว บริเวณด่านเก็บค่าบริการฯ มีหน้าที่ตรวจเช็กจำนวนคนที่อยู่ในพื้นที่จัดงานประเพณีฯ ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ หากเต็มจำนวนเจ้าหน้าที่จะปิดด่าน

3. กำหนดจำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้แสวงบุญ) ไว้ที่ 6,000 คน/ช่วงเวลา

4. เครื่องมือที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับจำนวนนักท่องเที่ยว (ผู้แสวงบุญ) คือ ระบบการจองคิว

ระบบการจองคิวเขาคิชฌกูฏ 2566

ในการจองคิวขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566 ใช้ แอปพลิเคชัน KCKQue (พระบาทเขาคิชฌกูฏ) ช่องทางเดียว โดยอุทยานแห่งชาติคิชฌกูฏ ร่วมกับคณะวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

กำหนดการจอง 4,500 คน/ช่วงเวลา Walkin 1,500 คน/ช่วงเวลา นอกจากนั้น ยังมีการกำหนดให้สำหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินเขึ้นเขาพระบาทจำนวน 500 คน/วัน แบ่งเป็น เดินทางหน่วย คก. (พระบาทหลวง) 350 คน/วัน และการเดินทางบ้านแกลง 150 คน/วัน ดังนั้นในแต่วันจะมีนักท่องเที่ยว (ผู้แสวงบุญ) ประมาณ 24,500 คนต่อวัน

ขั้นตอนการจองขึ้นเขาคิชฌกูฏ 2566

นักท่องเที่ยว (ผู้แสวงบุญ) ผู้สนใจจองขึ้นเขาคิชฌกูฏผ่านช่องทางออนไลน์ จำเป็นต้องปฏิบัติตามขั้นตอน ดังนี้

- กรณีเข้าสมัครการใช้งานครั้งแรก เข้าสู่เมนู "เริ่มต้นสมัครใช้งานระบบ" หลังจากนั้นกรอกข้อมูลต่าง ๆ เพื่อทำการสมัคร และกดยืนยันสมัครบัญชีผู้ใช้งาน

1. กด "ข้อมูลการจองคิว"

2. กด "เพิ่มข้อมูลการจอง"

3. กด "ยอมรับเงื่อนไข"

4. ทำการเลือกรูปแบบหรือคิวรถที่ต้องการ

5. เลือกวันที่ในช่วงงานประเพณีที่ต้องการไปนมัสการ และกดปุ่มยืนยันวันที่

6. เลือกช่วงเวลา

7. กรอกชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และจำนวนผู้เดินทาง และกด "ตกลง"

8. ตรวจสอบข้อมูต่าง ๆ หลังจากนั้นกด "ยืนยันข้อมูล"

9. ข้อมูลการจอง ถูกจองในระบบเป็นที่เรียบร้อย

10. สามารถทำการสไลด์ไปทางซ้ายที่รายการจองของตัวเอง เพื่อแสดง QR Code ต่อเจ้าหน้าที่ หรือทำการยกเลิกจองได้

จุดเดินเท้าขึ้นเขาคิชฌกูฏ

- เดินขึ้นทางหน่วย คก. เดินทางตามเส้นทางรถยนต์บริการ ระยะทาง 5.6 กิโลเมตร ถึงลานพระสิวลี และเดินต่ออีก 1 กิโลเมตร ถึงลานพระบาท

- เดินขึ้นทางบ้านแกลง เดินทางโดยรถยนต์ของกลุ่มชาวบ้านแกลงไปส่งที่ปากอุโมงค์ เริ่มต้นเดิน ระยะทางเดิน 3.2 กิโลเมตรถึงลานพระบาท ช่วงเช้ารับเฉพาะ 6.00-9.00 น. ลงไม่เกิน 15.00 น. หากเกินต้องประสานไกด์นำทาง

จุดบริการรถขึ้นเขาคิชฌกูฏ

- จุดวัดพลวง อยู่บริเวณทางขึ้นเขา มีลานจอดรถบริการอย่างกว้างขวาง และมีร้านของต่างๆ เป็นจุดที่นิยมขึ้นกันมากที่สุด มีรถบริการกว่า 121 คิว เปิดบริการ 24 ชม. ตลอดงานประเพณีขึ้นเขาคิชฌกูฏ

- จุดวัดกระทิง เป็นที่ประดิษฐาน สรีระสังขารของพระครูธรรมสรคุณ หลวงพ่อเขียน เทพเจ้าแห่งเขาคิชฌกูฏ เป็นวัดที่อยู่ห่างจากทางขึ้นเขาออกไปไม่มาก มีลานจอดบริการ มีรถบริการ 21 ตลอด 24 ชั่วโมง

เขาคิชกุฏจันทบุรี ประวัติ ความเชื่อ การขึ้นเขาคิชฌกูฏ

เขาคิชฌกูฏ ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ เป็นที่ประดิษฐาน พระบาทเขาคิชฌกูฏ หรือ รอยพระพุทธบาท อยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,050 เมตร ถือว่าเป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย รอยพระพุทธบาท มีลักษณะเป็นรอยบนหินแผ่นใหญ่ มีรอยลึกประมาณ 2 เมตร กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ค้นพบที่ยอดเขาพระบาทจากที่ทำการอุทยานเขาคิชฌกูฏราว 4 กิโลเมตร เชื่อกันว่าหากใครได้มาสักการะรอยพระพุทธบาท บนยอดเขาเขาคิชฌกูฏก็เหมือนได้เข้าเฝ้าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้รับกุศลอันยิ่งใหญ่ จะพบกับความสุขความเจริญ และจะสมพรตามคำอธิษฐานสมหวั่งดั่งใจ

จุดท่องเที่ยวบนเขาคิชฌกูฏ

บนยอดเขาคิชฌกูฏ เป็นจุดชมวิวสวย อากาศร่มรื่นเย็นสบาย มีภาพวิวทิวทัศน์อันงดงามตระการตา สามารถเดินชมสักการะรอยพระพุทธบาทหลวง พร้อมกับดื่มด่ำไปกับวิวสวยของเทือกเขาสระบาป เขาสุกิม เกาะนมสาวได้อย่างมีความสุข นอกจากนี้ระหว่างการเดินทางขึ้นเขาจะมีจุดสักการะสิ่งศักอิ์สิทธิ์อย่าง ศิลาเจดีย์ หินรูปบาตรคว่ำ ถ้ำฤาษี หินที่มีรูปร่างคล้ายเต่าและช้างขนาดยักษ์ ให้เพลิดเพลินกับทริปขึ้นเขาคิชฌกูฏอันเต็มไปด้วยเรื่องราวตำนานแห่งศรัทธาอีกด้วย

 

ผ้าแดงแห่งเขาคิชฌกูฏ

ในการเดินทางขึ้นเขาร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ (พระบาทพลวง) จะมีจุดสักการะสิ่งศักอิ์สิทธิ์ จุดขอพร เสริมความเป็นสิริมงคลกับชีวิตในด้านต่างๆ เพื่อนๆสามารถแวะตามจุดพักเพื่อสักการะขอพรได้ตามกำลังศรัทธา ซึ่งจุดไฮไลท์อยู่ที่ ลานผ้าแดง เป็นจุดรวมความศรัทธา โดยเพื่อนๆจะเขียนคำอธิษฐานลงบนผ้าแดง ด้วยความเชื่อที่ว่าเมื่อได้เขียนคำอธิษฐานลงบนผ้าแล้ว คำขอก็จะเป็นจริง แต่ทั้งนี้ เดิมผ้าแดงนี้ผูกไว้เพื่อบ่งบอกความอันตรายของพื้นที่ เพราะบริเวณทางขึ้นเป็นจุดสิ้นสุดเขตแดนซึ่งมีลักษณะเป็นพื้นที่ลาดชันมากนั่นเอง

สุดท้ายนี้สำหรับใครที่กำลังวางแผนไปสักการะ ร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทเขาคิชฌกูฏ 2566 สามารถจองคิวการขึ้นเขาผ่านแอป KCKQue เพื่อความสะดวกสบายในการเดินทาง โดยช่วงเวลาที่แนะนำ คือ เวลา 13.00-20.00 น. ของทุกวัน เพื่อนๆควรเตรียมร่างกายให้พร้อม เพื่อการเดินทางอันราบรื่น และจะได้พบกับความสมหวังดั่งใจปรารถนาหวังกันทริปอันเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งศรัทธา

ที่อยู่ : อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ ตำบลตะเคียนทอง อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

เวลาเปิด - ปิด : เขาคิชฌกูฏ 2566 กำหนดเปิด วันที่ 22 มกราคม - 22 มีนาคม 2566

เบอร์โทร : เขาคิชกุฏจันทบุรี เบอร์โทร 039-609-672

เว็บไซต์ : portal.dnp.go.th

เฟซบุ๊ก : อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park