สายเที่ยว > ดวง > สีเสริมดวงความรักตามวันเกิด

สีเสริมดวงความรักตามวันเกิด


สีเสริมดวงความรักตามวันเกิดวันอาทิตย์

ผู้หญิงที่เกิดวันอาทิตย์ - ให้ใช้สีเทาหรือดำในการเสริมดวงเนื้อคู่

ผู้ชายที่เกิดวันอาทิตย์ - ให้ใช้สีเขียวในการเสริมดวงเนื้อคู่

สีเสริมดวงความรักตามวันเกิดวันจันทร์

ผู้หญิงที่เกิดวันจันทร์ - ให้ใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินในการเสริมดวงเนื้อคู่

ผู้ชายที่เกิดวันจันทร์ - ให้ใช้สีเทาหรือดำในการเสริมดวงเนื้อคู่

สีเสริมดวงความรักตามวันเกิดวันอังคาร

ผู้หญิงที่เกิดวันอังคาร - ให้ใช้สีแดงในการเสริมดวงเนื้อคู่

ผู้ชายที่เกิดวันอังคาร - ให้ใช้สีแสดในการเสริมดวงเนื้อคู่

สีเสริมดวงความรักตามวันเกิดวันพุธ

ผู้หญิงที่เกิดวันพุธ - ให้ใช้สีเหลืองในการเสริมดวงเนื้อคู่

ผู้ชายที่เกิดวันพุธ - ให้ใช้สีเทาหรือดำในการเสริมดวงเนื้อคู่

สีเสริมดวงความรักตามวันเกิดวันพฤหัสบดี

ผู้หญิงที่เกิดวันพฤหัสบดี - ให้ใช้สีเขียวในการเสริมดวงเนื้อคู่

ผู้ชายที่เกิดวันพฤหัสบดี - ให้ใช้สีแดงในการเสริมดวงเนื้อคู่

สีเสริมดวงความรักตามวันเกิดวันศุกร์

ผู้หญิงที่เกิดวันศุกร์ - ให้ใช้สีแสดในการเสริมดวงเนื้อคู่

ผู้ชายที่เกิดวันศุกร์ - ให้ใช้สีชมพูในการเสริมดวงเนื้อคู่

สีเสริมดวงความรักตามวันเกิดวันเสาร์

ผู้หญิงที่เกิดวันเสาร์ - ให้ใช้สีชมพูในการเสริมดวงเนื้อคู่

ผู้ชายที่เกิดวันเสาร์ - ให้ใช้สีฟ้าหรือสีน้ำเงินในการเสริมดวงเนื้อคู่