สายเที่ยว > ดวง > พระเครื่องประจำวันเกิด เกิดวันไหน ใส่พระให้ถูกโฉลก

พระเครื่องประจำวันเกิด เกิดวันไหน ใส่พระให้ถูกโฉลก


การแขวนพระประจำวันเกิด

วันอาทิตย์

พระปางมารวิชัย(เนื้อดิน - เนื้อโลหะ)

วันจันทร์

พระยอดขุนพล

วันอังคาร

พระผงในตระกูลสมเด็จ พระผงคณาจารย์ทั่วไป

วันพุธ (กลางวัน)

พระปางลีลา พระ ๒๕ พุทธศตวรรษ

วันพุธ (กลางคืน)

วัตถุมงคลรูปเครื่องราง

วันพฤหัสบดี

พระปางเปิดโลก

วันศุกร์

พระปิดตา (พระภควัมปติ)

วันเสาร์

พระที่ทำจากว่าน