สายเที่ยว > สถานที่ท่องเที่ยว > เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่ม 1 ล้านสิทธิ หมดเขต 30 ก.ย. 65

เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เพิ่ม 1 ล้านสิทธิ หมดเขต 30 ก.ย. 65


ศบศ.ไฟเขียว เราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เคาะเพิ่มอีก 1 ล้านสิทธิ เช็กเงื่อนไขจองที่พัก-ตั๋วเครื่องบิน ลด 40% ขยายเวลาสิ้นสุดถึงเดือน 30 ก.ย. 65

สายเที่ยวต้องมีเฮไม่น้อย เพราะที่ประชุม ศบศ. มีมติเห็นชอบเพิ่มสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 อีก 1 ล้านสิทธิ โดยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ระบุว่า จำนวนสิทธิโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 ที่เพิ่มขึ้นมาอีก 1 ล้านสิทธินั้น จะยังคงสิทธิคูปองอาหาร รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบินตามเดิม และจะขยายเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดิม 31 พฤษภาคม 65 เป็นสิ้นสุดในเดือน 30 กันยายน 65 แทน

โดยการขยายโครงการครั้งนี้จะใช้งบประมาณเดิมที่ยังคงเหลืออยู่ 4,000 ล้านบาท และจะเปิดให้ประชาชนใช้สิทธิได้โดยเร็วที่สุด นอกจากนี้ยังได้มีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการทัวร์เที่ยวไทย และขยายเวลาสิ้นสุดโครงการจากเดิม พฤษภาคม 65 ให้ไปสิ้นสุดในเดือนกันยายน 65

สำหรับโครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 เช็กสิทธิเงื่อนไขได้ดังนี้เลย

สิทธิเงื่อนไขส่วนลดค่าโรงแรมที่พัก

 • รัฐบาลสนับสนุนค่าโรงแรม 40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน
 • จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 10 ห้อง หรือ 10 คืน
 • ไม่สามารถยกเลิกการจองที่พัก แต่สามารถเลื่อนวันเข้าพักได้ การเลื่อนวันเข้าพักต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด

สิทธิเงื่อนไขส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

 • รัฐบาลสนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว มูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน ให้ผู้ร่วมโครงการ เมื่อเช็คอินกับทางโรงแรมสำเร็จ
 • ผู้ร่วมโครงการจะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวันเช็คอิน โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 23:59 น. ของวันเช็คอิน
 • คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วมโครงการ โดยประชาชนจะชำระเงิน 60% รัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สิทธิเงื่อนไขค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

 • ผู้ร่วมโครงการที่ต้องการรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินจะต้องจองโรงแรมผ่านโครงการเราเที่ยวด้วยกันเท่านั้น
 • ผู้ร่วมโครงการจะได้รับสิทธิเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 2 สิทธิผู้โดยสาร ต่อ 1 ห้องโรงแรมที่จอง โดยเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาค่าตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 2,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • หากเดินทางไปเที่ยว ภูเก็ต พังงา กระบี่ สุราษฎร์ธานี สงขลา เชียงใหม่ และเชียงราย จะได้รับสิทธิเพิ่มเติมรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเท่ากับ 40% ของราคาตั๋วเครื่องบิน แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อผู้โดยสาร
 • ผู้ร่วมโครงการจะต้องจ่ายเงินค่าตั๋วเต็มจำนวนไปก่อน ณ ตอนจองตั๋วเครื่องบิน และต้องเดินทางในเที่ยวบินนั้น รวมถึง เช็คอินและเช็คเอ้าท์โรงแรมที่จองไว้กับโครงการจริง
 • ตั๋วเครื่องบินเป็นประเภทไปหรือกลับ หรือทั้งไปและกลับจากจังหวัดที่อยู่ภาคเดียวกันจังหวัดที่จองโรงแรม (กรณีขึ้นลงคนละจังหวัดก็สามารถทำได้ กับเป็นจังหวัดที่อยู่ในภาคเดียวกันกับจังหวัดที่จองโรงแรม)
 • วันที่เดินทางไปหรือกลับ ต้องไม่ห่างจากวันเช็คอินหรือเช็คเอ้าท์กับโรงแรมที่จองผ่านโครงการเกิน 5 วัน และการเดินทางกลับจากการท่องเที่ยวจะต้องอยู่ภายใน 30 กันยายน 65