สายเที่ยว > ดวง > ทำบุญอย่างไร จึงจะไปเกิดในชาติตระกูลสูง?

ทำบุญอย่างไร จึงจะไปเกิดในชาติตระกูลสูง?


ถ้าหากใครที่ต้องการไปเกิดในตระกูลสูงศักดิ์ ให้ทุกคนทำบุญดังนี้คือ

1. ให้ประพฤติกาย, วาจา, ใจ อ่อนน้อมถ่อมตน ต่อ พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์ ต่อผู้หลักผู้ใหญ่ ต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ และ เคารพพระพุทธ เคารพพระธรรม เคารพพระสงฆ์ เคารพพ่อแม่ เคารพครูบาอาจารย์ อุปัชฌาย์ และ พระอาจารย์ เคารพผู้หลักผู้ใหญ่ เคารพธงชาติ เคารพกฎหมายของบ้านเมือง เคารพศาสนา และเคารพพระมหากษัตริย์

2. ให้สร้างอาสนะสงฆ์ ถวายพรหม หรือ สร้างที่นั่งพระสงฆ์ สวดมนต์ เช้า-เย็น

3. ให้สร้างโต๊ะ เก้าอี้ สร้างเตียง สร้างตั่ง ถวายแด่พระภิกษุสงฆ์

4. ให้สร้างธรรมาสน์ ให้พระนั่งเทศน์ สร้างเตียงตั่ง ม้านั่งนอน

5. ให้สร้างโต๊ะหมู่บูชา หมู่ ๗ , หมู่ ๙  , โต๊ะหมู่บูชาพระรัตนตรัย

6. ให้สร้างชุดรับแขก ถวายเป็นทาน

7. ให้สร้างบันไดขึ้นศาลา สร้างบันไดขั้นวัด หรือสร้างบันไดขึ้นเขา

 

ผู้ใดที่ได้ทำบุญกุศลทั้ง 7 ประการนี้ ประการใดประการหนึ่ง มีอานิสงส์ทำให้เกิดมาในตระกูลสูงศักดิ์ ตระกูลเศรษฐี ตระกูลมหาเศรษฐี หรือ เกิดในตระกูลราชา เกิดในตระกูลกษัตริย์มหาศาล เกิดในตระกูลพราหมณ์มหาศาล เกิดในตระกูลใหญ่ที่ร่ำรวยมหาศาลได้