สายเที่ยว > ดวง > ฤกษ์วันเรียนหนังสือ อยากเรียนดีต้องไปเรียนวันไหนมาดูกัน

ฤกษ์วันเรียนหนังสือ อยากเรียนดีต้องไปเรียนวันไหนมาดูกัน


ในสมัยก่อนนั้นการที่จะร่ำเรียนอะไรก็ตามนั้นต้องอาศัยฤกษ์ยามทั้งนั้น หากฤกษ์ดีก็จะส่งผลถึงถึงการเรียนที่ดีของผู้เรียนด้วยเช่นกัน

เริ่มต้นเรียนหนังสือ  วันอาทิตย์ - ดีแค่ปานกลาง

เริ่มต้นเรียนหนังสือ  วันจันทร์ - จะทำให้การเรียนไม่ก้าวหน้า

เริ่มต้นเรียนหนังสือ  วันอังคาร - จะทำให้การเรียนไม่ก้าวหน้า

เริ่มต้นเรียนหนังสือ  วันพุธ - จะทำให้การเรียนไม่ก้าวหน้า

เริ่มต้นเรียนหนังสือ  วันพฤหัสบดี - ดีมาก เป็นวันครู วันดีเป็นมงคล

เริ่มต้นเรียนหนังสือ  วันศุกร์ - ดีแค่ปานกลาง

เริ่มต้นเรียนหนังสือ  วันเสาร์ - ตำรามิได้กล่าวไว้